You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

KW: Jest porozumienie!
Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej - w obecności pani premier Ewy Kopacz - podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. - Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w przeprowadzonych akcjach protestacyjnych. To dzisiejsze zwycięstwo jest w największym stopniu waszą zasługą - powiedział szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik tuż po podpisaniu porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i reprezentującego MKPS przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominika Kolorza. Złożenie podpisów kończy protesty, które trwały od 7 stycznia i objęły niemal wszystkie polskie kopalnie oraz miasta, gdzie znajdują się zakłady przeznaczone wcześniej do likwidacji. Postanowienia porozumienia Ustalono, że: - tzw. kopalnie rybnickie - KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Marcel" i KWK "Rydułtowy-Anna" - zostaną sprzedane do spółki celowej utworzonej przez Węglokoks, - bezpośrednio do spółki Węglokoks Kraj trafią Ruch "Bobrek" (z KWK "Bobrek-Centrum") i KWK "Piekary", - Ruch "Centrum" (z KWK "Bobrek-Centrum") znajdzie się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, - kopalnia "Brzeszcze" ma zostać wniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), skąd odkupi ją koncern Tauron, - KWK "Pokój" pozostanie w Kompanii, - Ruch "Sośnica" stanie się, tak jak to było przed 1 lutego 2005 roku, osobną kopalnią i - podobnie jak "Pokój" - pozostanie w KW, - Ruch "Makoszowy" zostanie przekazany do SRK, skąd odkupi go spółka Węglokoks Kraj. Osłony socjalne będą dotyczyć wyłącznie pracowników kopalń wniesionych do SRK. Utrzymane zostaną urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którzy do przejścia na emeryturę mają nie więcej niż 4 lata. Identyczne świadczenie obejmie pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla - w tym przypadku będą do niego uprawnione osoby, którym do emerytury zostało nie więcej niż 3 lata. Pracownicy powierzchni - w tym administracji - otrzymają 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zadeklarują chęć dobrowolnego odejścia z pracy, a oprócz tego odprawy gwarantowane ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zapisano też gwarancje bezpieczeństwa dla osób biorących udział w protestach, wobec których nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.
Biuletyn Ulotny Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowo - Protestacyjnego
Pełna treść biuletynu - kliknij
źródło: BK
KW odda emerytom i rencistom górniczym tonę węgla
To była jedyna możliwa decyzja. Gdyby zarząd Kompanii Węglowej jej nie podjął, naraziłby firmę na znacznie większe koszty - powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po ogłoszeniu przez spółkę informacji o przywróceniu emerytom i rencistom górniczym pełnego wymiaru deputatu węglowego za 2014 rok. - Wcześniejsza decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom części bezpłatnego węgla była sprzeczna z przepisami prawa, na co od dawna zwracaliśmy uwagę. Później potwierdziły to wyroki sądów. Kolejne sprawy sądowe Kompania też by przegrała, co kosztowałoby o wiele więcej niż zwrócenie emerytom zabranej wcześniej tony węgla - ocenił Dominik Kolorz. Zgodnie z uchwałą zarządu Kompanii Węglowej zaległa tona bezpłatnego węgla będzie wydawana nie w postaci ekwiwalentu pieniężnego, ale w naturze. Węgiel będzie można odebrać do 31 czerwca 2015 roku. Emeryci, którzy nie zgodzą się na zamianę ekwiwalentu na węgiel będą czekać na jego wypłatę do końca przyszłego roku. Decyzja o ograniczeniu wymiaru emeryckiego węgla o 1 tonę zapadła w lutym tego roku. Sądy pierwszej instancji, rozstrzygając pozwy wnoszone przez emerytów w tej sprawie uznały za niezasadne odbieranie górnikom tego świadczenia w trakcie roku. Uchwała Zarządu Kompanii Węglowej dotyczy wyłącznie deputatu węglowego należnego za 2014 rok. Władze spółki nie wycofały się z decyzji dotyczącej całkowitej likwidacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych od stycznia 2015 roku. Śląsko-dąbrowska Solidarność przygotowała wzory potrzebnych oświadczeń i wniosków umożliwiających ubieganie się o wypłatę ekwiwalentów za deputat węglowy przez ZUS. Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed tą datą. Wzory dokumentów są dostępne w biurach komisji zakładowych w poszczególnych kopalniach, biurach terenowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz biurze Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Katowicach. - Nasi prawnicy przygotowują również instrumenty prawne, które umożliwią pozostałym emerytom i rencistom górniczym dochodzenie należnych im uprawnień - dodaje Dominik Kolorz.
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.