You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

BARBÓRKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO RS - 3
ZOZ NSZZ ,, SOLIDARNOŚĆ’’ w KWK ,, PIAST’’ ZAPRASZA CZŁONKÓW ZWIAZKU NA MEGA TURNIEJ TENISA STOLOWEGO O PUCHAR KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ ,, SOLIDARNOŚĆ’’ W KWK ,, PIAST’’KTÓRY ODBEDZIE SIĘ W 13 GRUDNIA 2014 ROKU w HALI SPORTOWEJ W BIERUNIU NOWYM Prawo do udziału w rozgrywkach mają wyłącznie członkowie Związku Zawodowego Solidarność w KWK ,, Piast’’ Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawiązku oraz pod nr. Tel 53-00 lub 32 216 – 29 – 85 do dnia 5 grudnia 2014r.
źródło:
Górnicy w KW zawiesili protest
Okupacja siedziby Kompanii Węglowej została zawieszona. Decyzję w tej sprawie podjął sztab protestacyjno-strajkowy po powrocie delegacji górniczych central związkowych z Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji w spółce z udziałem premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. - Bezpośrednio po zakończeniu rozmów w Warszawie pojechaliśmy do kolegów przebywających w siedzibie Kompanii Węglowej i wspólnie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu protestu. Wracamy do domów i czekamy na realizację dzisiejszych ustaleń przez stronę rządową. Jeżeli ona nie nastąpi w każdej chwili jesteśmy gotowi do wznowienia akcji protestacyjnej w tej samej lub innej, bardziej radykalnej formie - powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności. Okupacja siedziby Kompanii Węglowej trwała od 13 listopada. Protest miał charakter rotacyjny. Grupy górników zmieniały się co kilkanaście godzin. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej była informacja o braku środków na wypłatę grudniowych pensji dla pracowników przekazana związkom zawodowym przez zarząd spółki. Prezes Mirosław Taras oświadczył również stronie społecznej, że nie udało mu się pozyskać źródeł finansowania kluczowych elementów programu naprawczego spółki. Rozwiązaniem alternatywnym miałoby być zamknięcie kilku kopalń i likwidacja miejsc pracy. Podczas spotkania w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie premier Ewa Kopacz zapewniła, że wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych w Kompanii Węglowej nie jest zagrożona. Szefowa rządu zadeklarowała również wolę kontynuacji dialogu w sprawie sytuacji w KW i zapowiedziała kolejne spotkanie ze związkowcami, które najprawdopodobniej zostanie zorganizowane w Katowicach w ciągu najbliższych kilkunastu dni. W rozmowach z przedstawicielami górniczych central związkowych uczestniczył również Wojciech Kowalczyk powołany tego samego dnia pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Kowalczyk dotychczas był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jego nominacja na nowe stanowisko oznacza, że od spraw górnictwa został odsunięty wiceminister gospodarki Tomasza Tomczykiewicz, czego domagały się związki zawodowe. Pełnomocnik zadeklarował, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni opracuje nowy plan naprawczy, który następnie będzie przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną.
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.
Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali: Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata. Członkiem Komisji Krajowej jest również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Komisja Krajowa na kadencję 2014-2018 liczy 104 osoby. 56 zostało wybranych w głosowaniu przez delegatów Krajowego Zjazdu, pozostali to przewodniczący regionalnych zarządów związku i szefowie sekretariatów branżowych. Wybór na stanowisko przewodniczącego w tych strukturach oznacza automatycznie wejście w skład Komisji Krajowej. W Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 nasz region reprezentować będzie Halina Cierpiał.
Komunitat
Jeżeli masz problemy z zaistniałym wypadkiem w pracy bądź też z wypadkiem komunikacyjnym czy tez z podobnymi zdarzeniami które miały miejsce i nie wiesz jak domagać się odzyskania należnego odszkodowania – zgłoś się do nas do Biura Związku podpowiemy jak postępować w każdym przypadku przedstawionym przez ciebie.
źródło: