You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

MANIFESTACJA 29.04. - KOMPANIA WĘGLOWA KATOWICE
We wtorek 22 kwietnia międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy w Kompanii Węglowej podjął decyzję o zorganizowaniu 29 kwietnia demonstracji górniczych central związkowych w Katowicach. Akcja protestacyjna ma się rozpocząć pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim, skąd górnicy przemaszerują pod siedzibę zarządu Kompanii Węglowej, a następnie pod gmach Katowickiego Holdingu Węglowego. - Chcemy zamanifestować sprzeciw wobec polityki rządu w stosunku do polskiego górnictwa, a w zasadzie wobec braku tej polityki. Wszystkich chętnych którzy chcą uczestniczyć w manifestacji zapraszamy do biura związku w celu potwierdzenia uczestnictwa.
źródło:
KW: Zarząd zapowiada przestój, związkowcy - protesty
Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) oficjalnie poinformował związkowców z kompanijnych organizacji związkowych o zamiarze ogłoszenia tzw. przestoju ekonomicznego, przedstawiając "harmonogram postojowy" dla jednostek organizacyjnych KW. Strona społeczna mówi "nie" i chce odstąpienia od tego pomysłu. Zapowiada masówki oraz "dalsze działania" w przypadku braku reakcji ze strony Zarządu. Wspomniany "harmonogram", będący na tę chwilę propozycją Zarządu, przewiduje przestój ekonomiczny: - od 28 kwietnia do 5 maja w KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Bolesław Śmiały", KWK "Brzeszcze", KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Piast", KWK "Piekary", KWK "Pokój", KWK "Sośnica-Makoszowy", KWK "Ziemowit" oraz specjalistycznych jednostkach organizacyjnych, - od 22 kwietnia do 5 maja dla pracowników Centrali Kompanii Węglowej SA, - od 5 maja do 30 maja lub od 1 czerwca do 30 czerwca w KWK "Brzeszcze", KWK "Piekary", KWK "Pokój" i KWK "Sośnica-Makoszowy". W stosunku do kopalń "Bielszowice", "Halemba-Wirek", "Knurów-Szczygłowice", "Marcel" i "Rydułtowy-Anna" planowane jest częściowe ograniczenie produkcji z jednoczesnym zwolnieniem części pracowników z obowiązku świadczenia pracy od 28 kwietnia do 5 maja. Z zapowiedzią przestoju, oznaczającego niższe wynagrodzenia dla pracowników, nie zgodzili się obecni na spotkaniu związkowcy, Zarząd jednak oświadczył, że stosowna uchwała, będąca formalnym zatwierdzeniem decyzji, zostanie podjęta mimo sprzeciwu. Przedstawiciele strony związkowej odpowiedzieli deklaracją o organizacji masówek informacyjnych dla załóg w przyszłą środę oraz "dalszymi działaniami", jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie.
Apel: Nie podpisujcie tego dokumentu!
Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) wydali oficjalne stanowisko, w którym sugerują pracownikom Spółki, by ci nie podpisywali wręczanego im ostatnio przez pracodawcę "Porozumienia stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę". Rzecz dotyczy waloryzacji wartości posiłku profilaktycznego. Podpisanie dokumentu, a więc wyrażenie zgody na zmianę warunków, definitywnie zamyka pracownikowi drogę do podwyższenia wartości posiłku, nawet gdyby związkom udało się to wynegocjować. Pod apelem podpisali się przedstawiciele niemal wszystkich organizacji związkowych działających w Kompanii. Bezpośrednią przyczyną jego wystosowania były liczne pytania i wątpliwości zgłaszane przez pracowników, którym zaproponowano zmienione warunki umowy o pracę. Kompanijne związki zawodowe jednoznacznie oświadczyły, że nie wyraziły zgody na wprowadzanie zmian do umów o pracę, a pracownicy, którzy otrzymali do podpisania "Porozumienia stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę" nie powinni go podpisywać lub też podpisać, ale z adnotacją "nie wyrażam zgody" oraz datą złożenia podpisu. O sprawie informowaliśmy dwa tygodnie temu. Do propozycji składanych pracownikom przez pracodawcę odniósł się wówczas przewodniczący kompanijnej "Solidarności" Jarosław Grzesik. - Porozumienie z 2004 roku jest porozumieniem zbiorowym, które w imieniu wszystkich pracowników zawarły związki zawodowe. I związki zawodowe są tutaj stroną. Pracownik, podpisując ewentualną zgodę na wypowiedzenie załączników do porozumienia, zamyka związkom zawodowym, a przede wszystkim samemu sobie, możliwość ewentualnej walki o przynależne prawa. Pozbawia się prawa do waloryzacji, nawet jeśli związkom uda się waloryzację wywalczyć - mówił lider największej organizacji związkowej działającej w KW.
Kompanijna "S": Jarosław Grzesik ponownie przewodniczącym
Obradujące w Knurowie sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) dobiegło końca. Związkowcy zdecydowali, że Jarosław Grzesik pokieruje kompanijną "S" przez kolejne 4 lata. Dotychczasowy przewodniczący był jedynym kandydatem i otrzymał 44 z 45 głosów oddanych przez delegatów.Kilka słów do delegatów skierował też występujący w podwójnej roli - gościa i delegata - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz. Lider śląsko-dąbrowskiej "S" podziękował pracownikom Kompanii za przystąpienie do ubiegłorocznego generalnego strajku solidarnościowego. Zwrócił uwagę, że od 26 marca, gdy na cztery godziny stanęło kilkaset zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, diametralnie zmieniła się sytuacja samej Kompanii. - Wtedy wielu z przymrużeniem oka podchodziło do pomysłu generalnego strajku solidarnościowego, bo wydawało się, że Kompania jest w dobrej sytuacji, a górnicy po raz kolejny stają w obronie innych, przeżywających trudności branż. Dzisiaj, jak wiemy, sami pracownicy Kompanii Węglowej znaleźli się w trudnej sytuacji - mówił, nawiązując do kilkumiesięcznej batalii o złagodzenie skutków wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego dla KW. Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda nawiązał do kwestii branżowych uprawnień emerytalnych, ostrzegając przed tolerowaniem sytuacji, gdy emeryci nadal pracują w kopalniach, co - jego zdaniem - zostanie jeszcze wykorzystane przy kolejnej próbie likwidacji "górniczych emerytur".