You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

27 MAJA WYBORY DO RADY PRACOWNIKÓW
Dwanaście związków zawodowych działających na szczeblu całej Kompanii Węglowej SA (KW) poparło wspólną listę kandydatów reprezentatywnych organizacji związkowych w wyborach do Rady Pracowników KW. Przypomnijmy, że głosowanie zostanie przeprowadzone 27 maja między godziną 5. a 24. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii. Posiadający czynne prawo wyborcze pracownicy kopalń i zakładów KW (czyli wszyscy oprócz pracowników młodocianych) wybiorą 7-osobową Radę z ustawową kompetencją do uzyskiwania od pracodawcy informacji na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.Pięć największych związków zawodowych działających w Kompanii - NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra", Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych - wystawiło wspólną listę kandydatów do Rady, udzielając poparcia: - Jerzemu Demskiemu, - Bogusławowi Hutkowi, - Dariuszowi Potyrale, - Jerzemu Sawczukowi, - Przemysławowi Skupinowi, - Krzysztofowi Stanisławskiemu, - Waldemarowi Stelmachowi. Podpisane porozumienie poszerzyło listę organizacji popierających wymienioną siódemkę.Wspólną liste oficjalnie wspierają: - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce w Kompanii Węglowej SA, - Związek Zawodowy "Kadra" Kompanii Węglowej SA, - Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynująca Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego "Kontra" przy Kompanii Węglowej SA, - Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Jedności Górniczej przy Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Kompanii Węglowej SA, - Związek Zawodowy Ratowników Kompanii Węglowej SA, - Zakładowa Organizacja Związkowa "Kadra XXI" Kompanii Węglowej SA.
źródło: MŚ
JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE UTRACONE NA POLISIE III FILAROWEJ
Jeżeli zakładali Państwo polise III filarową w takich firmach jak np.: Skandia, AXA Aegon, Generali, Noredea, PKO i inne z zamiarem odkładania pieniędzy na przyszłość, i z różnych względów przerwali płacenie a tym samym stracili pieniądze, jest szansa żeby je odzyskać. Polisy te w swojej konstrukcji zawierały Tabele Kosztów Wykupu. Co to znaczy?

Czytaj więcej - kliknij
źródło: MŚ
Kopalnia Brzeszcze z KW przechodzi do SRK
Zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały w poniedziałek 4 maja br. umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Brzeszcze.Tym samym Brzeszcze nie trafiły bezpośrednio do inwestora, ale zostały przekazane do SRK.Kopalnia Brzeszcze jest drugim zakładem, który trafił ze struktur Kompanii Węglowej do SRK. W czwartek 30 kwietnia br. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przekazana została kopalnia Makoszowy powstała w wyniku podziału kopalni Sośnica-Makoszowy.
źródło: BK
Nowa KW powstanie do końca czerwca
Do końca czerwca ma powstać Nowa Kompania Węglowa. Procesy przekazania 11 kopalń KW do nowej spółki oraz notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa przez Komisję Europejską będą na bieżąco monitorowane przez rząd i stronę społeczną – ustalono podczas rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Wojciechem Kowalczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Spotkanie, które odbyło się 13 kwietnia w Sląskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczyło dotychczasowej realizacji styczniowego porozumienia związków zawodowych i rządu w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - Umówiliśmy się, że będziemy na bieżąco monitorować proces unijnej notyfikacji pomocy publicznej dla kopalń oraz proces tworzenia nowej Kompanii Węglowej. Ważne też, że weszły w życie rozporządzenia do ustawy górniczej. Brak oprzyrządowania do tej ustawy budził nasze spore obawy. Po dzisiejszym spotkaniu szału nie ma, ale tragedii też nie ma – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Przewodniczący ocenił, że proces przenoszenia do nowej spółki 11 kopalń Kompanii Węglowej będzie bardzo trudnym przedsięwzięciem. - Ze strony rządowej padły dzisiaj prawie te same deklaracje w tej kwestii, co przy podpisywaniu porozumienia 17 stycznia. Prawie, bo wszystko wskazuje na to, że środków finansowych na uruchomienie Nowej Kompanii może być troszkę mniej niż zakładaliśmy – zaznaczył Dominik Kolorz. Wskazał również na nieprecyzyjne zapisy w ustawie górniczej dotyczące wielkości osłon socjalnych dla górników – Umówiliśmy się, że wypracujemy wspólne interpretacje w tym zakresie, aby ludzie decydujący się na skorzystanie z urlopów górniczych czy odpraw dokładnie wiedzieli ile tych pieniędzy dostaną – podkreślił szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapowiedział, że kolejne spotkanie delegacji rządowej ze związkami zawodowymi odbędzie się w maju. Ocenił że rząd realizuje wszystkie zapisy porozumienia z 17 stycznia. Pytany przez dziennikarzy o efekty poszukiwań inwestora dla nowej Kompanii Węglowej stwierdził, że obecnie toczą się zaawansowane rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi. Dodał, że model biznesowy opracowany przez zarząd KW został zweryfikowany przez renomowane firmy doradcze oraz częściowo przez banki komercyjne.
KOMUNIKAT
Wszyscy którzy zapisali się na wyjazd do Paryża w miesiącu czerwcu proszeni są o uregulowanie pełnej płatności do 15 maja br w biurze podróży Taweller. Od 1 kwietnia do końca roku kalendarzowego w biurze związku będzie wypłacane świadczenie - imprezowe oddziałowe odbiór osobisty z dowodem tożsamości.
źródło: BK
Górnicy zawiesili strajk
Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej został zawieszony. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisał z zarządem JSWi porozumienie dotyczące szczegółów działań oszczędnościowych w spółce. Teraz górnicy czekają na zapowiedzianą przez Jarosława Zagórowskiego rezygnację ze stanowiska prezesa spółki. - Strajk został zawieszony, a nie zakończony, bo górnicy nie ufają prezesowi Zagórowskiemu. Jeżeli we wtorek nie złoży dymisji i nie zostanie odwołany przez radę nadzorczą, to w środę górnicy powrócą do strajku - powiedział po zawieszeniu akcji strajkowej w kopalniach JSW Piotr Szereda, rzecznik MKPS JSW. Jarosław Zagórowski zapowiedział ustąpienie ze stanowiska 13 lutego podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez zarząd spółki. Prezes uzależnił jednak swoją rezygnację od spełnienia przez górników trzech warunków. Pierwszy dotyczył ich powrotu do pracy od poniedziałku 15 lutego, drugi przekształcenia protokołu z negocjacji MKPS z zarządem spółki w porozumienie, a trzeci doprecyzowania kwestii wprowadzenia w JSW 6-dniowego tygodnia pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy pracowników. - Dwa warunki już zostały spełnione, a trzeci zostanie zrealizowany w poniedziałek rano, gdy górnicy wrócą do pracy. Teraz trzymamy pana prezesa za słowo - mówił podczas briefingu prasowego przed kopalnią Jas-Mos Szereda. Dodał, że część górników rozpocznie prace na zasadach dobrowolności już w sobotę i w niedzielę. - Chodzi o przygotowanie ścian do tego, aby od poniedziałku wydobycie mogło ruszyć pełną parą - tłumaczył rzecznik MKPS. Po podpisaniu porozumienia z zarządem spółki przedstawiciele MKPS pojechali na kopalnie przedstawić jego zapisy strajkującym górnikom, aby to załogi kopalń zdecydowały o zawieszeniu lub kontynuowaniu akcji strajkowej. Związkowcy podkreślali, że poszczególne zapisy dokumentu oznaczają spore wyrzeczenia dla pracowników spółki. - To jest w sumie 20 punktów, w których pracownicy mają zrzec się albo całkowicie, albo w jakimś procencie swojego wynagrodzenia. Jedziemy do załóg i zobaczymy czy górnicy będą chcieli uwierzyć prezesowi Zagórowskiemu - mówił Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW. W porozumieniu uzgodniono m. in. czasowe zawieszenie niektórych elementów wynagrodzeń pracowników, czy zgodę na uzależnienie wypłaty części tzw. „czternastki” za rok 2016 i 2017 od wyników ekonomicznych spółki. Z kolei w tym roku świadczenie to ma zostać wypłacone w dwóch ratach. Ustalono również, że w spółce zacznie funkcjonować 6-dniowy system pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górników. Jednak na dopracowanie szczegółowych zasad wprowadzenia tego rozwiązania strony dały sobie czas do końca 2015 roku. Strajk w Jatrzębskiej Spółce Węglowej trwał od 28 stycznia. Od 10 lutego akcja strajkowa miała charakter okupacyjny. 26 górników prowadziło protest głodowy. Posiedzenie rady nadzorczej spółki, podczas którego Jarosław Zagórowski zobowiązał się złożyć rezygnację zajmowanego stanowiska, zaplanowano na wtorek 17 lutego.
Strajk okupacyjny w JSW
Od 10 lutego akcja strajkowa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będzie miała charakter okupacyjny. Górnicy zapowiadają również rozpoczęcie protestu głodowego. 9 lutego przed siedzibą zarządu spółki pikietowało kilka tysięcy górników. - Dotychczas akcja strajkowa była prowadzona rotacyjnie. Jutro przynosimy karimaty, śpiwory i zostajemy w zakładach. Staramy się zapanować nad załogami górniczymi, ale ludzie są coraz bardziej zdeterminowani - mówił podczas briefingu prasowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.Strajk w Jastrzebskiej Spółce Węglowej trwa od 28 stycznia. 6 lutego zakończyły się rozmowy między MKPS JSW i zarządem spółki z udziałem mediatora. Strony parafowały protokół uzgodnień i rozbieżności, który został następnie przesłany radzie nadzorczej spółki. Związkowcy zgodzili się wstępnie na zawieszenie kilku elementów płacowych oraz zaproponowali inne działania oszczędnościowe. Podkreślili jednak, że warunkiem zakończenia konfliktu w JSW jest odwołanie prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. W ich ocenie pozostanie prezesa Zagórowskiego na stanowisku nie daje żadnych gwarancji, że zapisy ewentualnego porozumienia będą respektowane. Jak dotąd rada nadzorcza JSW nie odniosła się do treści protokołu parafowanego przez związkowców i zarząd spółki.
źródło: BK
KW: Jest porozumienie!
Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej - w obecności pani premier Ewy Kopacz - podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. - Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w przeprowadzonych akcjach protestacyjnych. To dzisiejsze zwycięstwo jest w największym stopniu waszą zasługą - powiedział szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik tuż po podpisaniu porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i reprezentującego MKPS przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominika Kolorza. Złożenie podpisów kończy protesty, które trwały od 7 stycznia i objęły niemal wszystkie polskie kopalnie oraz miasta, gdzie znajdują się zakłady przeznaczone wcześniej do likwidacji. Postanowienia porozumienia Ustalono, że: - tzw. kopalnie rybnickie - KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Marcel" i KWK "Rydułtowy-Anna" - zostaną sprzedane do spółki celowej utworzonej przez Węglokoks, - bezpośrednio do spółki Węglokoks Kraj trafią Ruch "Bobrek" (z KWK "Bobrek-Centrum") i KWK "Piekary", - Ruch "Centrum" (z KWK "Bobrek-Centrum") znajdzie się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, - kopalnia "Brzeszcze" ma zostać wniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), skąd odkupi ją koncern Tauron, - KWK "Pokój" pozostanie w Kompanii, - Ruch "Sośnica" stanie się, tak jak to było przed 1 lutego 2005 roku, osobną kopalnią i - podobnie jak "Pokój" - pozostanie w KW, - Ruch "Makoszowy" zostanie przekazany do SRK, skąd odkupi go spółka Węglokoks Kraj. Osłony socjalne będą dotyczyć wyłącznie pracowników kopalń wniesionych do SRK. Utrzymane zostaną urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którzy do przejścia na emeryturę mają nie więcej niż 4 lata. Identyczne świadczenie obejmie pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla - w tym przypadku będą do niego uprawnione osoby, którym do emerytury zostało nie więcej niż 3 lata. Pracownicy powierzchni - w tym administracji - otrzymają 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zadeklarują chęć dobrowolnego odejścia z pracy, a oprócz tego odprawy gwarantowane ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zapisano też gwarancje bezpieczeństwa dla osób biorących udział w protestach, wobec których nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.
Biuletyn Ulotny Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowo - Protestacyjnego
Pełna treść biuletynu - kliknij
źródło: BK
KW odda emerytom i rencistom górniczym tonę węgla
To była jedyna możliwa decyzja. Gdyby zarząd Kompanii Węglowej jej nie podjął, naraziłby firmę na znacznie większe koszty - powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po ogłoszeniu przez spółkę informacji o przywróceniu emerytom i rencistom górniczym pełnego wymiaru deputatu węglowego za 2014 rok. - Wcześniejsza decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom części bezpłatnego węgla była sprzeczna z przepisami prawa, na co od dawna zwracaliśmy uwagę. Później potwierdziły to wyroki sądów. Kolejne sprawy sądowe Kompania też by przegrała, co kosztowałoby o wiele więcej niż zwrócenie emerytom zabranej wcześniej tony węgla - ocenił Dominik Kolorz. Zgodnie z uchwałą zarządu Kompanii Węglowej zaległa tona bezpłatnego węgla będzie wydawana nie w postaci ekwiwalentu pieniężnego, ale w naturze. Węgiel będzie można odebrać do 31 czerwca 2015 roku. Emeryci, którzy nie zgodzą się na zamianę ekwiwalentu na węgiel będą czekać na jego wypłatę do końca przyszłego roku. Decyzja o ograniczeniu wymiaru emeryckiego węgla o 1 tonę zapadła w lutym tego roku. Sądy pierwszej instancji, rozstrzygając pozwy wnoszone przez emerytów w tej sprawie uznały za niezasadne odbieranie górnikom tego świadczenia w trakcie roku. Uchwała Zarządu Kompanii Węglowej dotyczy wyłącznie deputatu węglowego należnego za 2014 rok. Władze spółki nie wycofały się z decyzji dotyczącej całkowitej likwidacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych od stycznia 2015 roku. Śląsko-dąbrowska Solidarność przygotowała wzory potrzebnych oświadczeń i wniosków umożliwiających ubieganie się o wypłatę ekwiwalentów za deputat węglowy przez ZUS. Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed tą datą. Wzory dokumentów są dostępne w biurach komisji zakładowych w poszczególnych kopalniach, biurach terenowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz biurze Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Katowicach. - Nasi prawnicy przygotowują również instrumenty prawne, które umożliwią pozostałym emerytom i rencistom górniczym dochodzenie należnych im uprawnień - dodaje Dominik Kolorz.
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.