You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

Górniczy Zespół Trójstronny obradował w Warszawie
W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski. - Minister Tchórzewski przedstawił swoją ocenę sytuacji, przedstawiciele strony społecznej prezentowali swoje argumenty. Podtrzymaliśmy nasz postulat dotyczący wycofania przez Zarząd Kompanii Węglowej decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z lipca. (...) Minister zapewnił, że w połowie tygodnia poinformuje stronę społeczną o dalszych decyzjach resortu i może wtedy dojść do kolejnego spotkania, już na Śląsku - powiedział przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA Bogusław Hutek po zakończeniu spotkania. Zdaniem przewodniczącego, trudno na razie mówić o zbliżeniu stanowisk. Pewne nadzieje rodzi ministerialna obietnica dotycząca udzielenia informacji między innymi w sprawie kroków, jakie zamierza podjąć resort i Zarząd KW, aby doprowadzić do powołania Polskiej Grupy Górniczej ("nowej Kompanii Węglowej"), czego oczekują kompanijne centrale związkowe. Napięta sytuacja w największej polskiej spółce węglowej utrzymuje się od 26 stycznia, gdy Zarząd KW zaproponował podział należnej górnikom "czternastej pensji" na trzy raty: pierwszą (25 procent świadczenia) pracownicy mieliby otrzymać 15 lutego, drugą (50 proc. świadczenia) - 30 czerwca, a trzecią (25 proc. świadczenia) - 30 września. Strona społeczna odrzuciła sprzeczne z obowiązującymi porozumieniami rozwiązanie, żądając terminowej wypłaty pieniędzy - do 15 lutego. Jeszcze większą nerwowość załóg wywołała podjęta przez Zarząd dwa dni później decyzja o wypowiedzeniu zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi. Gwarantowało ono przejście pracowników do tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej) na podstawie artykułu 23.1 Kodeksu pracy - a więc z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia przez dwanaście miesięcy. W międzyczasie związkowcy mogli się zapoznać z założeniami do tegorocznego Planu Techniczno-Ekonomicznego KW SA. Ocenili, że zawarte tam zapisy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz kosztów pracy są nie do zaakceptowania. Dwie rundy rozmów przedstawicieli trzynastu kompanijnych central związkowych i Zarządu Spółki z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego nie przyniosły rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia.
Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej
Rozmowy przedstawicieli central związkowych z zarządem Kompanii Węglowej z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego nie przyniosły porozumienia. Zarząd KW nie wycofał decyzji o wypowiedzeniu porozumienia gwarantującego pracownikom Kompanii zachowanie dotychczasowych warunków pracy i płacy przez 12 miesięcy po przejściu do nowej spółki. - 4 lutego zbierze się sztab kompanijnych central związkowych, podczas którego zdecydujemy o naszych dalszych krokach – powiedział po zerwaniu rozmów Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej. 28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca 2015 roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagają się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia. Związkowcy deklarują wolę dalszych rozmów, ale pod warunkiem spełnienia tego postulatu. Kwestia wypowiedzenia porozumienia z 17 lipca to nie jedyny punkt sporny w Kompanii Węglowej. W styczniu zarząd Kompanii Węglowej zaproponował, aby wypłatę tzw. 14. pensji rozłożyć na trzy raty. Pierwsza, w wysokości 25 proc., miałaby zostać wypłacona 15 lutego. Druga, stanowiąca 50 proc. całej kwoty 30 czerwca, a trzecia rata, której wysokość miałaby wynieść 25 proc. - 30 września. Reprezentanci central związkowych przedstawili stanowisko, zgodnie z którym nagroda roczna powinna zostać wypłacona pracownikom w całości do 15 lutego, tak jak wynika to z obowiązujących w spółce porozumień. 27 stycznia zarząd KW przedstawił również przedstawicielom central związkowych założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego na przyszły rok. W ocenie związkowców zawarte w nim zapisy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz kosztów pracy są nie do zaakceptowania przez stronę społeczną.
Komunikat
ZOZ NSZZ "Solidarność" w KWK "Piast" zwraca się do wszystkich członków NSZZ "Solidarnośc" w KWK "Piast", którym wypowiedziano 14 - ta penscję za rok 2014, o zgłaszanie się do biura zwiazku.
źródło: BK
Czwarty Barbórkowy turniej o Puchar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Zespół wykonawczy w imieniu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego Piast pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom zawodów za sportowe emocje, świetną zabawę i miłą koleżeńską atmosferę na Czwartym Barbórkowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 19 grudnia 2015r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr. 1 w Bieruniu o Puchar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,, Solidarność ‘’ w KWK ,, Piast ‘’ . Dziękujemy Firmie Megalo za smaczne jedzenie i świąteczną oprawę podczas posiłków i całych zawodów. Pragniemy również ogromnie podziękować wszystkim sponsorom, za ogrom nagród, jakie ufundowali dla wszystkich uczestników zawodów, w których do ścisłego finału zakwalifikowali się kol. Arkadiusz Ostrowski, Gołba Krzysztof, Mikołajek Karol, oraz Martin Gondzik, spośród półfinałowych pojedynków najwięcej emocji wzbudziła gra młodego Martina z weteranem turnieju Krzyśkiem Gołbą, który w poprzednich zawodach zawsze dochodził do finału, tak było również i tym razem, mimo precyzyjnych wręcz mistrzowskich zagrań z obu stron to po raz kolejny Krzysiek wywalczył prawo gry w fiale. Drugim finalistą został Karol Mikołajek, jego spokój w grze, opanowanie, finezja zagrań sprawiła,że to on właśnie zdobył Puchar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,, Solidarność ‘’ w KWK ,, Piast ‘’ pokonując Krzysztofa Gołbę w finałowym pojedynku. Turniej przeszedł do historii, jednak wszyscy uczestnicy zawodów podkreślili, że spotkają się za rok, bo i apetyty na mistrzowski tytuł są spore gdyż każdy chciałby zdobyć Puchar Komisji Zakładowej Solidarności na własność.
źródło: MŚ
Karczma Piwna w obiektywie........
27 listopada jak co roku odbyło się spotkanie gwarków NSZZ "Solidarność" w KWK "Piast".Miłe chwile podczas karczmy piwnej umilał zespół "Jestem" z Piekar Śląskich.Więcej zdjęć w naszej galerii.
źródło: BK
Kompanijna "Solidarność" z nowym przewodniczącym
Bogusław Hutek pokieruje Zakładową Organizacją Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) do 2018 roku. Poparło go 26 z 30 delegatów na wyborcze uzupełniające Zebranie Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" KW SA. Wybór nowego przewodniczącego stał się koniecznością po tym, jak zakład dotychczasowego szefa kompanijnej "Solidarności" - Jarosława Grzesika (KWK "Bobrek-Centrum") - przestał być oddziałem Kompanii Węglowej. Bogusław Hutek nakreślił najważniejsze cele ZOK. Zapowiedział, że od przyszłego rządu będzie oczekiwał realizacji zapisów porozumienia podpisanego 17 stycznia przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i gabinetu pani premier Ewy Kopacz, w tym powołania "nowej" Kompanii Węglowej przy zaangażowaniu spółek energetycznych. - Nie możemy pozwolić na to, by odpowiedzialność za fatalną sytuację Kompanii spadła na górników, a procesy restrukturyzacyjne polegały na obniżaniu zatrudnienia czy odbieraniu pracownikom określonych świadczeń. Reasumując, podstawowe cele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA na najbliższe lata to obrona miejsc pracy oraz utrzymanie świadczeń pracowniczych na dotychczasowym poziomie - stwierdził. Zadeklarował też, że jakiekolwiek rozmowy przedstawicieli ZOK NSZZ "Solidarność" KW SA z nowym rządem poprzedzi postulat dokonania "bilansu otwarcia" w odniesieniu do Kompanii. - Bilans pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: kto tak naprawdę zawinił i kto odpowiada za obecną sytuację Spółki?; ile nas kosztuje utrzymanie Zarządu? - bo w pewnym momencie te koszty znacząco wzrosły; dlaczego w okresie koniunktury sprzedawaliśmy nasz węgiel energetyce po cenach niższych niż te, które mogliśmy wtedy uzyskać, sprzedając go za granicą?; ile kosztowały nas usługi spółek konsultingowych na różnych etapach funkcjonowania Kompanii? - wyjaśnił. - A jeśli nowa władza nie będzie chciała takiego bilansu dokonać uznamy, że ma zamiar robić to samo co władza obecna, tyle że innymi ludźmi - zaznaczył. Nowy przewodniczący od dziewięciu lat stoi na czele zakładowych struktur "Solidarności" w kopalni "Piast", ponadto pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZOK. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.
JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE UTRACONE NA POLISIE III FILAROWEJ
Jeżeli zakładali Państwo polise III filarową w takich firmach jak np.: Skandia, AXA Aegon, Generali, Noredea, PKO i inne z zamiarem odkładania pieniędzy na przyszłość, i z różnych względów przerwali płacenie a tym samym stracili pieniądze, jest szansa żeby je odzyskać. Polisy te w swojej konstrukcji zawierały Tabele Kosztów Wykupu. Co to znaczy?

Czytaj więcej - kliknij
źródło: MŚ
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.