You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

Strategia dla górnictwa - spotkanie z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera panią poseł Beatą Szydło.
Dobiegło końca spotkanie przedstawicieli zakładowych struktur NSZZ "Solidarność" tworzących Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera panią poseł Beatą Szydło. Uzgodniono, że strategia rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie opracowana przy udziale związkowców. - Ustaliliśmy (...), że to co jest dzisiaj najistotniejsze, to jest przede wszystkim przygotowanie i opracowanie strategii dla polskiego górnictwa - poinformowała pani poseł podczas konferencji prasowej zorganizowanej tuż po zakończeniu spotkania. - Umówiliśmy się na stałą współpracę. Pierwsze spotkanie robocze, które będzie początkiem przygotowywania wspólnej strategii rozwoju polskiego górnictwa, będzie już za tydzień .Naszym założeniem jest to, ażeby po ewentualnym utworzeniu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość (...) jako priorytetowe zadanie przyjąć strategię rozwoju górnictwa i realizować program naprawy i inwestowania w górnictwo - zaznaczyła. Kandydatka największej partii opozycyjnej na szefa rządu podkreśliła, że - jej zdaniem - podstawą polskiej energetyki powinien pozostać polski węgiel, co dla regionów takich jak Śląsk ma znaczenie wielowymiarowe. - Trzeba zrobić wszystko, żeby węgiel miał szansę konkurowania z tanim węglem, który wpływa w tej chwili do Polski. Musi być przede wszystkim przemyślany i konsekwentnie realizowany proces inwestowania w górnictwie. (...) Branża górnicza tutaj, na Śląsku, to jest kwestia nie tylko ekonomiczna i gospodarcza, ale to jest bardzo istotny problem społeczny - powiedziała. Skrytykowała też rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za brak strategii dla polskiego górnictwa, odnosząc się przy tym do Programu Wsparcia Przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej "Śląsk 2.0", przyjętego przez gabinet pani premier Ewy Kopacz 30 czerwca podczas wyjazdowego posiedzenia w Katowicach. - Niewiele słyszymy o jego realizacji. Jest to program ponad 100-stronicowy. (...) Wolałabym, żeby ten program miał 10 stron, ale żeby tam były konkrety. Myślę, że dzisiaj Śląsk potrzebuje i czeka na te konkrety. Myśmy o tych konkretnych rozwiązaniach rozmawiali dzisiaj tutaj, również w czasie tego spotkania. Między innymi to, że spotykamy się za tydzień, to jest ta nasza propozycja, żeby rozmawiać o sprawach i problemach Śląska, wspólnie wypracowywać rozwiązania dotyczące górnictwa i Śląska tutaj, z tymi ludźmi, a nie na takiej zasadzie, że tylko przyjeżdża pani premier i robi "ustawkę" - stwierdziła. Pani poseł zapowiedziała, że po ewentualnym zwycięstwie w jesiennych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość - zgodnie ze swoim programem - powoła Ministerstwo Energii, któremu podlegać będzie branża górnicza. - W tej chwili problemy górnictwa są rozproszone pomiędzy dwa resorty i tak naprawdę my dostrzegamy, że problem między innymi polega na tym, że nie ma dzisiaj personalnie odpowiedzialnej osoby, która tą branżą by zarządzała. (...) To jest również jeden z problemów, nie zasadniczy, ale również jeden z ważnych problemów polskiego górnictwa. Dlatego my proponujemy, żeby powstało Ministerstwo Energii, być może, że ono powinno się nazywać Ministerstwem Energii i Górnictwa, w którym skupiłyby się te wszystkie sprawy związane z rozwojem, co jeszcze raz podkreślam, energetyki i rozwojem polskiego górnictwa. (...) My dzisiaj musimy mówić o rozwoju i konsekwentnie wcielać w życie inwestowanie, rozwój polskiej energetyki opartej na polskim węglu. To wszystko można zrobić. Są takie projekty i opracowania, tylko trzeba konsekwentnie realizować to co się założy - podsumowała.
KOMUNIKAT
ZOZ NSZZ "Solidarność" zaprasza do MIASTECZKA KOWBOJSKIEGO w Żorach. Bilety do zakupu w biurze związku w promocyjnej cenie 33,00 zł od osoby --- ZAPRASZAMY ---
źródło: BK
JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE UTRACONE NA POLISIE III FILAROWEJ
Jeżeli zakładali Państwo polise III filarową w takich firmach jak np.: Skandia, AXA Aegon, Generali, Noredea, PKO i inne z zamiarem odkładania pieniędzy na przyszłość, i z różnych względów przerwali płacenie a tym samym stracili pieniądze, jest szansa żeby je odzyskać. Polisy te w swojej konstrukcji zawierały Tabele Kosztów Wykupu. Co to znaczy?

Czytaj więcej - kliknij
źródło: MŚ
Biuletyn Ulotny Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowo - Protestacyjnego
Pełna treść biuletynu - kliknij
źródło: BK
KW odda emerytom i rencistom górniczym tonę węgla
To była jedyna możliwa decyzja. Gdyby zarząd Kompanii Węglowej jej nie podjął, naraziłby firmę na znacznie większe koszty - powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po ogłoszeniu przez spółkę informacji o przywróceniu emerytom i rencistom górniczym pełnego wymiaru deputatu węglowego za 2014 rok. - Wcześniejsza decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom części bezpłatnego węgla była sprzeczna z przepisami prawa, na co od dawna zwracaliśmy uwagę. Później potwierdziły to wyroki sądów. Kolejne sprawy sądowe Kompania też by przegrała, co kosztowałoby o wiele więcej niż zwrócenie emerytom zabranej wcześniej tony węgla - ocenił Dominik Kolorz. Zgodnie z uchwałą zarządu Kompanii Węglowej zaległa tona bezpłatnego węgla będzie wydawana nie w postaci ekwiwalentu pieniężnego, ale w naturze. Węgiel będzie można odebrać do 31 czerwca 2015 roku. Emeryci, którzy nie zgodzą się na zamianę ekwiwalentu na węgiel będą czekać na jego wypłatę do końca przyszłego roku. Decyzja o ograniczeniu wymiaru emeryckiego węgla o 1 tonę zapadła w lutym tego roku. Sądy pierwszej instancji, rozstrzygając pozwy wnoszone przez emerytów w tej sprawie uznały za niezasadne odbieranie górnikom tego świadczenia w trakcie roku. Uchwała Zarządu Kompanii Węglowej dotyczy wyłącznie deputatu węglowego należnego za 2014 rok. Władze spółki nie wycofały się z decyzji dotyczącej całkowitej likwidacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych od stycznia 2015 roku. Śląsko-dąbrowska Solidarność przygotowała wzory potrzebnych oświadczeń i wniosków umożliwiających ubieganie się o wypłatę ekwiwalentów za deputat węglowy przez ZUS. Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed tą datą. Wzory dokumentów są dostępne w biurach komisji zakładowych w poszczególnych kopalniach, biurach terenowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz biurze Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Katowicach. - Nasi prawnicy przygotowują również instrumenty prawne, które umożliwią pozostałym emerytom i rencistom górniczym dochodzenie należnych im uprawnień - dodaje Dominik Kolorz.
NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ODBIERZ
Szeroki program "KARTA OBSŁUGI PRAWNEJ VOTUM S.A." pozwoli tobie i twojej rodzinie na : niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji osobom pokrzywdzonym ( członkom zwiazku ) w WYPADKACH PRZY PRACY , uczestnikom wypadków komunikacyjnych, członkom rodzin, którzy utracili najblizszych w wypadkach , jesli zakład Ubezpieczeń zaniżył kwotę wypłaty odszkodowania. NIE CZEKAJ ODBIERZ KARTĘ OBSŁUGI PRAWNEJ W BIURZE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.