You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno- Strajkowy w Kompanii Węglowej
PRACOWNICY KOMPANII WĘGLOWEJ! Zarząd przedstawił nam kolejny plan „naprawczy”, który tak naprawdę jest nowym planem likwidacji naszej firmy. Jeśli pozwolimy na jego pełne wprowadzenie, wkrótce część kopalń zostanie sprzedana wraz z pracownikami – bez jakichkolwiek osłon dla tysięcy zatrudnionych. Zarząd Kompanii Węglowej, mimo trwających w ubiegłym tygodniu rozmów, podpisał list intencyjny w sprawie sprzedaż czterech kopalń do Węglokoksu. Postępowanie zarządu uznajemy za jednostronne zerwanie rozmów. GÓRNICY! Nieudolny Zarząd Kompanii chce wszystkim wmówić, że sprzedaż kilku kopalń uratuje firmę, ale chyba nikt nie słyszał, by jakiekolwiek przedsiębiorstwo udało się uratować poprzez wyprzedaż jego najcenniejszych zakładów. To prosta droga do likwidacji tych kopalń, których nie uda się sprzedać. Pracownicy kopalń, które zgodnie z planami Zarządu zostałyby sprzedane, prawdopodobnie również stracą, bo mogą zostać pozbawieni wszystkich uprawnień wynikających z dotychczas podpisanych porozumień. Nie wiadomo też, co z wysokością wynagrodzeń, co z takimi elementami płacowymi jak chociażby czternasta pensja. To może być podstępna próba pozbawienia nas tego, co nam wcześniej na piśmie zagwarantowano. Tak samo zostaną potraktowani pracownicy zakładów specjalistycznych. Planowane „wydzielenie” zakładów to nic innego jak stworzenie z nich całkowicie nowych firm, czyli droga do prywatyzacji. Nie dajmy się oszukać! WSPÓLNIE ODRZUĆMY TAKI PLAN „NAPRAWCZY”! Dzięki determinacji wspieranych przez załogi związków zawodowych, podczas rozmów z rządem udało się uzgodnić posunięcia finansowe, które sprawiły, że Kompania Węglowa nie upadła już w maju. Rozmowy te nie zostały jednak zakończone. Tymczasem premier Tusk wyjeżdża do Brukseli, pozostawiając za sobą bałagan. Nie wiemy, co dalej z kwestią ograniczenia importu węgla, o czym tak często mówił. Nie wiemy, co z wprowadzeniem certyfikatów jakościowych czy przyszłością produkcji energii z węgla. LIKWIDACJA I CIĘCIA? SĄ INNE SPOSOBY! Likwidować i ciąć każdy potrafi. Efekty takich działań jednak są zwykle przeciwne do zamierzonych, a do tego uderzają w najsłabszych. Na szczęście istnieją inne sposoby na wyciągnięcie branży z zapaści. Związki zawodowe zaproponowały konsolidację polskiego górnictwa, bo polskie górnictwo to jeden organizm, a nie luźny zbiór kopalń. W pierwszej kolejności konsolidacja objęłaby spółki węglowe produkujące węgiel energetyczny – Kompanię Węglową i Katowicki Holding Węglowy – oraz Węglokoks, który ma niezbędne aktywa i kapitał. Korzyści, jakie niesie konsolidacja sektora górniczego, to: - poprawa sprawności nadzoru właścicielskiego nad sektorem górnictwa, - umożliwienie efektywnego planowania strategicznego, w tym programowania dalszych działań restrukturyzacyjnych i nadzoru nad ich realizacją, - opracowanie i prowadzenie jednolitej polityki handlowej na rynku krajowym i zagranicznym, - ograniczenie wydatków poprzez racjonalizację i koordynację planów inwestycyjnych i zakupowych, - lepsze wykorzystanie środków produkcji, - poprawa jakości węgla, - możliwości zwiększania produkcji w segmentach najbardziej opłacalnych (węgiel ekologiczny), - rynkowe wykorzystywanie zdolności produkcyjnych kopalń, - uproszczenie struktury zarządzającej poprzez zmniejszenie ilości członków zarządów spółek, zmniejszenie ilości członków rad nadzorczych, uproszczenie schematów organizacyjnych poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy, - poprawa struktury zatrudnienia poprzez możliwość zastosowania programu dobrowolnych odejść. W JEDNOŚCI SIŁA!
źródło:
"Naprawa" przez wyprzedaż. Kompanijna "S" krytykuje Zarząd
Proponowany przez Zarząd plan naprawczy nie gwarantuje firmie ani rozwoju, ani nawet stabilizacji. W historii przemysłu nie było takiego przedsiębiorstwa, które wyszłoby "na prostą", wyprzedając najcenniejsze zakłady - powiedział wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w Kompanii Węglowej SA (KW) Stanisław Kłysz po burzliwym zebraniu kierownictwa tej struktury związkowej. Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" KW SA ostro skrytykowali założenia, które trafiły do kolejnej wersji planu naprawczego dla Spółki. Ujednoliconą treść dokumentu przedstawiciele strony społecznej otrzymali w poniedziałek. Dzień później rozpoczęły się konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu planu. Największy sprzeciw związkowców budzą pomysły sprzedaży czterech kopalń Węglokoksowi. Wedle ostatnich założeń, chodzi o KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice" i KWK "Piekary" (wcześniej mówiono o KWK "Pokój" i KWK "Rydułtowy-Anna" zamiast "Bobrka-Centrum" i "Chwałowic"). - Rozpoczęcie sprzedaży jakichkolwiek aktywów Kompanii byłoby początkiem końca całej firmy - komentował zamiary Zarządu KW lider śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz podczas czwartkowego zebrania. - Jeżeli doprowadzimy do sprzedaży kopalń Węglokoksowi to jestem przekonany, że kolejne kopalnie sprzeda się potem innym podmiotem, a na koniec zostanie nas połowa, która sama się zlikwiduje. Pomijam fakt, że samo tworzenie nowych podmiotów na polskim rynku węglowym przyczynia się do zaostrzania konkurencji polsko-polskiej, co osłabia nasze firmy wobec bardzo silnej konkurencji zagranicznej - wskazywał. Podobnego zdania jest Stanisław Kłysz. - Pozbycie się czterech kopalń można traktować wyłącznie w kategoriach rozpoczęcia procesu planowej likwidacji Kompanii Węglowej, a na to naszej zgody nigdy nie będzie - stwierdził wiceprzewodniczący kompanijnej "S", zaznaczając też, że z równie stanowczym sprzeciwem Związku spotykać się będą próby wydzielenia ze struktur KW zakładów specjalistycznych, co byłoby ich faktyczną prywatyzacją. Kłysz poinformował, że ostatni protest organizacji związkowych połączony z groźbą skierowania wniosku do sądu wobec próby bezprawnego obniżenia pracownikom administracji premii o 50 procent spowodował odstąpienie Zarządu od wprowadzenia pomysłu w życie, ale tylko na miesiąc. W specjalnym piśmie kierownictwo Spółki nakazało dyrektorom kopalń rozpoczęcie negocjacji z zakładowymi strukturami związkowymi odnośnie obcięcia premii tej samej grupie pracowniczej od września. - Tutaj również naszej zgody nie ma, bo byłoby to przyzwolenie na dokonywanie kolejnych oszczędności kosztem grupy, która i tak już bardzo duże koszty restrukturyzacji Kompanii Węglowej odczuła. Poza tym środki pozyskane w ten sposób nie stanowiłyby nawet tysięcznej części obecnych potrzeb finansowych firmy. Cała ta próba pozbawienia pracowników administracji sporej części jednego z elementów wynagrodzenia wygląda mi na celowe działanie, które ma wywołać niepokój, bo z pewnością nie przyniesie Kompanii oszczędności mogących wpłynąć na poprawę jej fatalnej kondycji - skomentował związkowiec.
Komunitat
Jeżeli masz problemy z zaistniałym wypadkiem w pracy bądź też z wypadkiem komunikacyjnym czy tez z podobnymi zdarzeniami które miały miejsce i nie wiesz jak domagać się odzyskania należnego odszkodowania – zgłoś się do nas do Biura Związku podpowiemy jak postępować w każdym przypadku przedstawionym przez ciebie.
źródło:
Państwowe Składy Węgla
Do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla - wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. - Mam nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców - mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej "Solidarności". - Liczę, że dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie obecnie panujący na rynku bałagan - podkreśla lider największej organizacji związkowej działającej w górnictwie, obserwator prac Zespołu. Nieuregulowany import węgla to jeden z problemów przeżywającej trudności branży górnictwa węgla kamiennego - wskazują eksperci, politycy i związkowcy. W tym roku, według podawanych przez media danych Eurostatu, od stycznia do kwietnia do Polski tylko z Rosji trafiło 2,5 mln ton węgla - o 32 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Według wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, importowany węgiel psuje markę polskiego węgla. - Często pod polską marką sprzedawany jest węgiel sprowadzany. Chcemy przerwać te praktyki, bo źle to służy polskiemu węglowi i całemu sektorowi - mówi. Jak podkreśla Pietrewicz, skala tych nieprawidłowości, co wynika z przeprowadzonych kontroli, jest duża. Przede wszystkim występuje wielkie zróżnicowanie cen i nie zależy to od transportu czy jakości czarnego paliwa. Często wykorzystywana jest niewiedza klienta o tym, co kupuje. Traci na tym nie tylko konsument, ale i Skarb Państwa. Na początku czerwca br. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie Składy Węgla, jednej z największych w kraju spółek handlujących węglem. Jak informowała wówczas policja, węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był przez tę firmę jako polski. Nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Według ustaleń śledztwa, tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Nieprawidłowościom tym ma zapobiec państwowy system dystrybucji węgla, którego zasadniczym elementem będzie spółka Państwowe Składy Węgla. W planie jest upaństwowienie 30 proc. obrotu węglem na rynku krajowym. Projekt ma spowodować, że polski węgiel będzie tańszy (z założenia bowiem spółka Państwowe Składy Węgla ma nie generować zysków), po drugie zaś - zwiększy obroty spółek węglowych, dzięki czemu poprawi się ich sytuacja finansowa. Państwowe Składy Węgla utworzyć mają Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy oraz Węglokoks. - Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu postulowaliśmy, by do przedsięwzięcia tego dołączyli pozostali państwowi producenci węgla, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Tauron Wydobycie, bo tylko w ten sposób system będzie skuteczny - podkreśla Grzesik. Z sygnałów płynących z tych spółek wynika, że podmioty te są zainteresowane pomysłem. Resort gospodarki, który zajmuje się projektem, waha się między dwiema koncepcjami. Pierwsza zakłada wykorzystanie infrastruktury dystrybucyjnej, którą posiadają już istniejące spółki węglowe. Druga dotyczy stworzenia sieci składów węgla od podstaw przy użyciu franczyzowego modelu rozwoju. Partnerzy otrzymywaliby licencje na prowadzenie handlu węglem w oparciu o ustalone marże. Na barkach udziałowców przedsięwzięcia spoczęłaby budowa hurtowych składów - dużych centrów logistycznych, na których opierałby się system dystrybucji. - Hurtowe składy węgla powinny powstać w pierwszej kolejności tam, gdzie mamy białe plamy handlu polskim węglem. Jest to głównie Polska północno-wschodnia - uważa Grzesik. Zdaniem szefa górniczej "Solidarności", powołanie Państwowych Składów Węgla to zaledwie pierwszy krok w porządkowaniu systemu handlu węglem w Polsce. Kolejnym powinno być m.in. skierowanie na ścieżkę legislacyjną ustawy dotyczącej koncesjonowania sprzedaży węgla, a być może i certyfikowania, jeśli chodzi o jego jakość.
ZDOBYLIŚMY PUCHAR...
Bez dyskusyjnie i bezapelacyjnie wygraliśmy puchar… w finałowym pojedynku po wspaniałej, mądrej i taktycznej grze, na stadionie klubu sportowego Piast w Bieruniu Nowym w słoneczny, piękny sobotni poranek 28 czerwca 2014r. pokonaliśmy naszych odwiecznych rywali i kolegów ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, dla których zwycięstwo w tych zawodach było wręcz grą o honor …gdyż to kolejny rok , ,, Dołowcy’’ nie odnoszą żadnego sukcesu w turnieju piłki nożnej o Puchar i Mistrzostwo Kopalni Węgla Kamiennego Piast Drużyn Związków Zawodowych działających w kopalni. Piłkarskie rozgrywki drużyn Związkowych stały i stoją na bardzo wysokim poziomie sportowym. Przyczyniają się do tego wysokiego poziomu sportowego przede wszystkim uczestnicy tych zawodów, tak było również i tym razem sportowcy angażując swoje umiejętności w rywalizacji na boisku jednocześnie nie zapominali o zasadach gry fer pley, w końcu większość z nich zna się ze sobą nie tylko z pracy na kopalni, ale również z występów w lokalnych klubach piłkarskich, i dlatego w poszanowaniu swoich własnych nóg, boiskową,, złość’’ zamieniali na śmiech i żartowanie.Jednak wszystko to zmienia się z chwilą, gdy zostają wyłonione finałowe zespoły. A w finale królowały przez całe spotkanie kunszt piłkarski, dyscyplina taktyczna, umiejętności zespołowe jak i umiejętności indywidualne poszczególnych zawodników, więcej woli walki, więcej zaangażowania w grze i więcej determinacji do wygrania meczu było w drużynie Solidarności , która po kilku nieudanych i nie składnych akcjach ,, Dołowców’’ zdominowała całe spotkanie strzelając trzy fantastyczne bramki jednocześnie nie tracąc żadnej. Bez dyskusyjnie i bezapelacyjnie zdobyliśmy Mistrzostwo Kopalni, a z taką drużyną, z takimi zawodnikami jak, Chlebowski Krzysztof ( kapitan) Kubas Przemysław (uznany przez Organizatorów Najlepszym Bramkarzem Turnieju ) Kasperczyk Przemysław, Kula Rafał, Matejko Michał, Pałka Tomasz ( Uznany przez Organizatorów Najlepszym Zawodnikiem Turnieju ) , Czerwik Piotr, Barcik Sławomir, Kopta Marcin, Zieliński Adam, Michalec Mariusz, Cuber Grzegorz, Solarz Marcin , Ozimina Kamil i Krawczyk Krzysztof, nasza drużyna jeszcze na kilku turniejach zdobywać będzie laury i trofea dla Solidarności w KWK ,, Piast’’
źródło: m.ś