You Tube
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność

ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W KWK "PIAST"

Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali: Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata. Członkiem Komisji Krajowej jest również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Komisja Krajowa na kadencję 2014-2018 liczy 104 osoby. 56 zostało wybranych w głosowaniu przez delegatów Krajowego Zjazdu, pozostali to przewodniczący regionalnych zarządów związku i szefowie sekretariatów branżowych. Wybór na stanowisko przewodniczącego w tych strukturach oznacza automatycznie wejście w skład Komisji Krajowej. W Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 nasz region reprezentować będzie Halina Cierpiał.
Braniewo: Pani premier zapewnia, górnicy schodzą z torów
Pani premier Ewa Kopacz zapoznała się z petycją złożoną na ręce wojewody warmińsko-mazurskiego przez górników blokujących polsko-rosyjskie przejście graniczne w Braniewie. Protest przeciwko importowi węgla został zakończony po tym, jak szefowa rządu zwróciła się do Sejmu z prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami kluczowymi dla regulacji handlu węglem. Chodzi o rozwiązania wprowadzające koncesje na handel węglem i wdrażające system certyfikatów jakościowych w obrocie surowcem. Pani premier uzyskała zapewnienie, że już w piątek ustawy będą miały nadane numery, a ich pierwsze czytanie (w komisji) odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Po otrzymaniu tych informacji ze strony wicewojewody warmińsko-mazurskiej pani Grażyny Kluge, przed godziną 22. protestujący górnicy opuścili tory, które blokowali od świtu. - Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest zapewnienie, że te dwie szczególnie ważne dla najbliższej przyszłości górnictwa ustawy zostaną przeprowadzone przez całą ścieżkę legislacyjną możliwie szybko - skomentował tuż po zakończeniu blokady przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik. Zapewnił jednak, że to sprawy nie kończy, a strona społeczna zamierza bacznie śledzić dalsze losy obietnic pani premier. - Będziemy przysłuchiwać się tym fragmentom exposé nowej pani premier, które - taką mamy nadzieję - zostaną poświęcone naszej branży. Nie zapominamy też o konieczności nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego, który klub parlamentarny wniesie o nowelizację Prawa zgodną z interesem polskich kopalń, wszystkie ugrupowania powinny taki wniosek poprzeć dla dobra strategicznego sektora, gwarantującego Polsce niezależność energetyczną, i co najmniej kilkuset tysięcy ludzi - górników i ich rodzin - powiedział Grzesik. Dwa miesiące temu Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, przy wsparciu górniczej "S", zaproponowała wprowadzenie obowiązku wykluczania ofert przetargowych z mniejszościowym udziałem towarów spoza UE lub państw, z którymi Unia zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, dotyczyłoby dostaw towarów i produktów do jednostek budżetowych (urzędów, szpitali, szkół, bibliotek i in.). Jeśli chodzi o węgiel, dałoby możliwość znaczącego ograniczenia dokonywanych przez te jednostki zakupów surowca z importu na cele opałowe. Wniosek złożony przez Prawo i Sprawiedliwość został odrzucony głosami parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej. Poza problematyką związaną bezpośrednio z importem węgla, szefowa polskiego rządu znalazła czas, by zająć się kilkoma innymi tematami o charakterze branżowym: poleciła przygotowanie informacji na temat aktualnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego oraz raportu opisującego działania podjęte przez rząd i Zarząd Kompanii Węglowej SA od maja do września 2014 roku. Spotkała się też z Międzyresortowym Zespołem do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. Jarosław Grzesik zaznaczył, że akcja w Braniewie zakończyła się sukcesem dzięki dobrej organizacji strony związkowej i niebywałej sympatii mieszkańców miasta. - Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom akcji, którzy przyjechali na drugi koniec kraju, by bronić polskiego górnictwa. Wasze poświęcenie, wasza ofiarność i zdyscyplinowanie są w takich sytuacjach nie do przecenienia. Osobne, bardzo serdeczne podziękowania kieruję do mieszkańców Braniewa. Wbrew temu, czego chcieliby niektórzy, spotkaliśmy się wyłącznie z pozytywnym przyjęciem. Licznym słowom poparcia dla idei protestu towarzyszyły niezwykłe gesty: część z Was dostarczała nam żywność, inni - ciepłą herbatę, jeszcze inni - drewno na opał. Takie nastawienie z Waszej strony sprawiało, że przez cały czas wierzyliśmy w końcowy sukces, bo nie byliśmy sami. Jeszcze raz serdecznie chciałbym Wam za to wsparcie podziękować - podsumował lider górniczej "S".
Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno- Strajkowy w Kompanii Węglowej
PRACOWNICY KOMPANII WĘGLOWEJ! Zarząd przedstawił nam kolejny plan „naprawczy”, który tak naprawdę jest nowym planem likwidacji naszej firmy. Jeśli pozwolimy na jego pełne wprowadzenie, wkrótce część kopalń zostanie sprzedana wraz z pracownikami – bez jakichkolwiek osłon dla tysięcy zatrudnionych. Zarząd Kompanii Węglowej, mimo trwających w ubiegłym tygodniu rozmów, podpisał list intencyjny w sprawie sprzedaż czterech kopalń do Węglokoksu. Postępowanie zarządu uznajemy za jednostronne zerwanie rozmów. GÓRNICY! Nieudolny Zarząd Kompanii chce wszystkim wmówić, że sprzedaż kilku kopalń uratuje firmę, ale chyba nikt nie słyszał, by jakiekolwiek przedsiębiorstwo udało się uratować poprzez wyprzedaż jego najcenniejszych zakładów. To prosta droga do likwidacji tych kopalń, których nie uda się sprzedać. Pracownicy kopalń, które zgodnie z planami Zarządu zostałyby sprzedane, prawdopodobnie również stracą, bo mogą zostać pozbawieni wszystkich uprawnień wynikających z dotychczas podpisanych porozumień. Nie wiadomo też, co z wysokością wynagrodzeń, co z takimi elementami płacowymi jak chociażby czternasta pensja. To może być podstępna próba pozbawienia nas tego, co nam wcześniej na piśmie zagwarantowano. Tak samo zostaną potraktowani pracownicy zakładów specjalistycznych. Planowane „wydzielenie” zakładów to nic innego jak stworzenie z nich całkowicie nowych firm, czyli droga do prywatyzacji. Nie dajmy się oszukać! WSPÓLNIE ODRZUĆMY TAKI PLAN „NAPRAWCZY”! Dzięki determinacji wspieranych przez załogi związków zawodowych, podczas rozmów z rządem udało się uzgodnić posunięcia finansowe, które sprawiły, że Kompania Węglowa nie upadła już w maju. Rozmowy te nie zostały jednak zakończone. Tymczasem premier Tusk wyjeżdża do Brukseli, pozostawiając za sobą bałagan. Nie wiemy, co dalej z kwestią ograniczenia importu węgla, o czym tak często mówił. Nie wiemy, co z wprowadzeniem certyfikatów jakościowych czy przyszłością produkcji energii z węgla. LIKWIDACJA I CIĘCIA? SĄ INNE SPOSOBY! Likwidować i ciąć każdy potrafi. Efekty takich działań jednak są zwykle przeciwne do zamierzonych, a do tego uderzają w najsłabszych. Na szczęście istnieją inne sposoby na wyciągnięcie branży z zapaści. Związki zawodowe zaproponowały konsolidację polskiego górnictwa, bo polskie górnictwo to jeden organizm, a nie luźny zbiór kopalń. W pierwszej kolejności konsolidacja objęłaby spółki węglowe produkujące węgiel energetyczny – Kompanię Węglową i Katowicki Holding Węglowy – oraz Węglokoks, który ma niezbędne aktywa i kapitał. Korzyści, jakie niesie konsolidacja sektora górniczego, to: - poprawa sprawności nadzoru właścicielskiego nad sektorem górnictwa, - umożliwienie efektywnego planowania strategicznego, w tym programowania dalszych działań restrukturyzacyjnych i nadzoru nad ich realizacją, - opracowanie i prowadzenie jednolitej polityki handlowej na rynku krajowym i zagranicznym, - ograniczenie wydatków poprzez racjonalizację i koordynację planów inwestycyjnych i zakupowych, - lepsze wykorzystanie środków produkcji, - poprawa jakości węgla, - możliwości zwiększania produkcji w segmentach najbardziej opłacalnych (węgiel ekologiczny), - rynkowe wykorzystywanie zdolności produkcyjnych kopalń, - uproszczenie struktury zarządzającej poprzez zmniejszenie ilości członków zarządów spółek, zmniejszenie ilości członków rad nadzorczych, uproszczenie schematów organizacyjnych poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy, - poprawa struktury zatrudnienia poprzez możliwość zastosowania programu dobrowolnych odejść. W JEDNOŚCI SIŁA!
źródło:
Komunitat
Jeżeli masz problemy z zaistniałym wypadkiem w pracy bądź też z wypadkiem komunikacyjnym czy tez z podobnymi zdarzeniami które miały miejsce i nie wiesz jak domagać się odzyskania należnego odszkodowania – zgłoś się do nas do Biura Związku podpowiemy jak postępować w każdym przypadku przedstawionym przez ciebie.
źródło:
ZDOBYLIŚMY PUCHAR...
Bez dyskusyjnie i bezapelacyjnie wygraliśmy puchar… w finałowym pojedynku po wspaniałej, mądrej i taktycznej grze, na stadionie klubu sportowego Piast w Bieruniu Nowym w słoneczny, piękny sobotni poranek 28 czerwca 2014r. pokonaliśmy naszych odwiecznych rywali i kolegów ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, dla których zwycięstwo w tych zawodach było wręcz grą o honor …gdyż to kolejny rok , ,, Dołowcy’’ nie odnoszą żadnego sukcesu w turnieju piłki nożnej o Puchar i Mistrzostwo Kopalni Węgla Kamiennego Piast Drużyn Związków Zawodowych działających w kopalni. Piłkarskie rozgrywki drużyn Związkowych stały i stoją na bardzo wysokim poziomie sportowym. Przyczyniają się do tego wysokiego poziomu sportowego przede wszystkim uczestnicy tych zawodów, tak było również i tym razem sportowcy angażując swoje umiejętności w rywalizacji na boisku jednocześnie nie zapominali o zasadach gry fer pley, w końcu większość z nich zna się ze sobą nie tylko z pracy na kopalni, ale również z występów w lokalnych klubach piłkarskich, i dlatego w poszanowaniu swoich własnych nóg, boiskową,, złość’’ zamieniali na śmiech i żartowanie.Jednak wszystko to zmienia się z chwilą, gdy zostają wyłonione finałowe zespoły. A w finale królowały przez całe spotkanie kunszt piłkarski, dyscyplina taktyczna, umiejętności zespołowe jak i umiejętności indywidualne poszczególnych zawodników, więcej woli walki, więcej zaangażowania w grze i więcej determinacji do wygrania meczu było w drużynie Solidarności , która po kilku nieudanych i nie składnych akcjach ,, Dołowców’’ zdominowała całe spotkanie strzelając trzy fantastyczne bramki jednocześnie nie tracąc żadnej. Bez dyskusyjnie i bezapelacyjnie zdobyliśmy Mistrzostwo Kopalni, a z taką drużyną, z takimi zawodnikami jak, Chlebowski Krzysztof ( kapitan) Kubas Przemysław (uznany przez Organizatorów Najlepszym Bramkarzem Turnieju ) Kasperczyk Przemysław, Kula Rafał, Matejko Michał, Pałka Tomasz ( Uznany przez Organizatorów Najlepszym Zawodnikiem Turnieju ) , Czerwik Piotr, Barcik Sławomir, Kopta Marcin, Zieliński Adam, Michalec Mariusz, Cuber Grzegorz, Solarz Marcin , Ozimina Kamil i Krawczyk Krzysztof, nasza drużyna jeszcze na kilku turniejach zdobywać będzie laury i trofea dla Solidarności w KWK ,, Piast’’
źródło: m.ś